Industrijska dediščina »InSitu«

Na prostoru nekdanje železarne so ohranjeni stari stroji in naprave, ki so služili proizvodnji in sedaj postajajo pomembni spomeniki tehniške dediščine. Med njimi je tudi vrsta skoraj neopaznih spomenikov, zanimivih strokovnjakom in poznavalcem lokalne zgodovine. Gre za stroje in naprave, ki se mnogim zdijo morda vsakdanji in ko jih vidijo v njih sploh ne opazijo, da gre za ostaline nekoč pomembnih tehniških naprav, ki so skozi čas postale tudi pomembni kulturni spomeniki. Med njimi je vrsta takšnih, ki so redki ne le pri nas ampak tudi v vsej Evropi.

Ta ohranjena tehniška dediščina nekdanje železarne, ki je na ogled sredi delujočega industrijskega kompleksa  je za nove generacije prikaz 160 letne industrijske tradicije.

»Štefka«, ozkotirna lokomotiva Štore št.2

 »Štefka« je bila izdelana leta 1920 v Tovarni lokomotiv Henschel & Sohn, Kassel, Nemčija.
Železarna je za interni transport leta 1947 pričela graditi ozkotirno železniško omrežje in je pričela iskati vozni park po Jugoslaviji. »Štefka« je bila ena izmed prvih dveh lokomotiv kupljenih v rudniku bakra Bor v Srbiji kot staro železo leta 1947, obnovili pa so jo v Delavnici železniških vozil »Boris Kidrič« v Mariboru. Ozkotirni železniški transport se je v Železarni uporabljal od leta 1948 do 1980. Od ozkotirnih lokomotiv so danes ohranjene le še tri in predstavljajo tehniško dediščino.

Parno dvigalo DEMAG

Parno dvigalo je bilo izdelano v Deutsche Maschinenfabrik AG (DEMAG), Duisburg leta 1912. Parni kotel je bil obnovljen leta 1965 v Tovarni železniških vozil »Boris Kidrič« v Mariboru. V certifikatu parnega kotla s tovarniško številko 415 je zadnji tehnični pregled naveden v letu 1974. Parno dvigalo je po prenehanju obratovanja propadalo na slepem tiru stare železarne onkraj Voglajne. Leta 2003 je bilo prepeljano na območje podjetja Štore Steel. Ohišje ter vozni in dvižni mehanizem je bilo obnovljeno v delavnici železniškega transporta Štore Steel v letu 2004. Delovanje je bilo preizkušeno s komprimiranim zrakom.

Transformator 36 MVA BBC

Transformator 36 MVA BBC, ki je od lani postavljen pred jeklarno podjetja Štore Steel, zavzema posebno mesto v naši tehniški dediščini.  Transformator je bil vgrajen za napajanje elektroobločne peči EOP II, ki je bila v pogonu od leta 1979. Po zamenjavi z novim transformatorjem 40 MVA ABB v letu 1996 je ostal v rezervi. Jeklarsko proizvodnjo je reševal v času treh večjih okvar transformatorja 40 MVA v letih 1998, 2003 in 2007.

Ostale postavljene naprave

Iz valjarne I, ki je bila v tovarniški hali prvotne železarne in je pričela obratovati v 19. stoletju, so na prostoru industrijske cone Štore 2 razstavljeni valjarsko ogrodje, škarje Wagner, Dortmund ter škarje Eisengiesserei&Maschinenfabrik, Brückl, 1879.