ŽELEZARSKI MUZEJ ŠTORE

Nastanek Železarskega muzeja Štore sega v novejši čas. Stalna razstava prikazuje razvoj kraja Štore in okoliških krajev od druge polovice 19.stoletja pa do danes. Poudarek je na dveh gospodarskih panogah – rudarstvu in železarstvu, ki sta to območje močno zaznamovali. Začetki železarske proizvodnje v Štorah segajo v sredo 19. stoletja, v čas, ko je mesta Maribor, Celje in Ljubljano že povezala »železna cesta« z Gradcem, Dunajem in Trstom in v čas, ko je vpliv industrijske revolucije prinesel številne tehnološke novosti in posodobitve obratov, kar je omogočilo povečanje proizvodnje železa in železnih izdelkov, premog pa je postal pomemben energetski vir. V muzeju danes hranimo del industrijske kulturne dediščine železarne v obliki dokumentov, fotografij in načrtov ter predmetov. Zbirka je kronološko in tematsko zasnovana. Predstavljeno je zelo raznovrstno gradivo: načrti, fotografije življenja v kraju, šolstvo, kulturno in družabno življenje ter proizvodnja v železarni od začetka 20. stoletja do danes. V zbirki so tudi razglednice, katalogi in arhivska dokumentacija podjetja

Na prostoru nekdanje železarne so ohranjeni stari stroji in naprave, ki so služili proizvodnji in sedaj postajajo pomembni spomeniki tehniške dediščine. Med njimi je tudi vrsta skoraj neopaznih spomenikov, zanimivih strokovnjakom in poznavalcem lokalne zgodovine. Gre za stroje in naprave, ki se mnogim zdijo morda vsakdanji in ko jih vidijo v njih sploh ne opazijo, da gre za ostaline nekoč pomembnih tehniških naprav, ki so skozi čas postale tudi pomembni kulturni spomeniki. Med njimi je vrsta takšnih, ki so redki ne le pri nas ampak tudi v vsej Evropi.

 Muzej vsako leto obišče veliko obiskovalcev, ki jih zanima tehnična dediščina in stari načini dela. Posebej smo v muzeju veseli obiskov šol, saj otrokom lahko predstavimo tehniško dediščino in delo, ki so ga opravljali naši dedki in babice. Obiski šol so načrtovani v obliki ogleda muzeja in filmske predstavitve načina dela v prejšnjem stoletju. V letu 2010 smo v muzeju pričeli sodelovali pri izvedbi interaktivnih ustvarjalnih delavnic za mlade . Delavnica predstavlja način dela z mladimi, kjer so učenci in dijaki vključeni v reševanje konkretnih primerov iz posameznih podjetij pod vodstvom mentorja. Posebnost te delavnice je v tem, da mladi med drugim spoznajo tehnično kulturno dediščino in zgodovino industrije v našem okolju z obiskom železarskega muzeja. S spoznavanjem zgodovine dobijo udeleženci pogled v preteklost, ki jo lahko primerjajo z delom sedaj v moderni dobi in dobijo vizijo za bodočnost.

Železarski muzej in stalna razstava »Železarstvo v Štorah« sta vključena v projekt Slovenska pot kulture železa (SPKŽ) in Evropsko pot kulture železa.

storesteel_smv35Železarski muzej Štore je zasebna ustanova, organizirana kot partnerski projekt podjetja ŠTORE STEEL in Izobraževalnega centra Štore. Dejavnost muzeja se v celoti financira iz zasebnih virov. Takšna organizacijska oblika je verjetno nekaj posebnega v Sloveniji, najdemo pa več takšnih muzejev v tujini pri močnih gospodarskih subjektih, ki imajo odgovoren odnos do svoje zgodovine in do tehnične ali druge dediščine. Ustanovitev muzeja v zasebni lasti predstavlja pozitiven odnos gospodarskega okolja v tem primeru podjetja ŠTORE STEEL do industrijske dediščine. Danes družbeno odgovorna podjetja vse bolj spoznavajo vrednost ohranjanja in predstavljanja svoje zgodovine, saj z njenim spoznavanjem dobimo pogled v preteklost, ki jo lahko primerjamo z delom sedaj v moderni dobi in tako dobimo tudi vizijo za bodočnost. 

Muzej je odprt za obiskovalce vsak delovni dan od ponedeljka do petka od 10.00 do 13.00 ure, ob sredah do 17.00 ure, sobota, nedelja in praznikih zaprto.

Izobraževalni center Štore, Teharje 11, 3221 Teharje,
 +386 (0)3 425 88 06, email ic.store@siol.net  Vstop prost!