Slovenska pot kulture železa

V Sloveniji že več desetletij potekajo različne aktivnosti povezane z ohranitvijo, varovanjem in prezentacijo industrijske, z njo pa tudi tehniške dediščine. Njena razširjenost narekuje potrebo…