Častno Valvasorjevo priznanje za leto 2020

Slovensko muzejsko društvo je podelilo častno Valvasorjevo priznanje:

  • Slavici Glavan, direktorici izobraževalnega centra Štore; 
  • prof.dr. Jakobu Lamutu in;
  • vodstvu podjetja Štore Steel.

valvasorjevo priznanje 2020

Častno Valvasorjevo priznanje skupini sodelavcev Slavica Glavan, prof. dr. Jakob Lamut in vodstvo podjetja ŠTORE STEEL za posebne zasluge pri ohranjanju železarske in tehniške kulturne dediščine v Štorah ter njene promocije v Sloveniji in tujini (pdf str.17)

 Skupina že vrsto let z veliko mero entuziazma ohranja in varuje industrijsko kulturno dediščino na območju občine Štore in jo uspešno predstavlja v Sloveniji in tujini. Rezultat njihovega delovanja je ustanovitev Železarskega muzeja. Muzej deluje od leta 2004  v partnerskem projektu podjetja Štore Steel in Izobraževalnega centra Štore. Na stalni in občasnih razstavah z raznimi dokumenti, fotografijami in eksponati predstavljajo spomine zaposlenih v  železarni, ki so hkrati tudi  pričevalci skupnih vrednot, ki so se spreminjale skozi čas. Muzej tako postaja osrednji prostor skupnega spomina povezanega v  železarsko zgodbo.

Skupino odlikuje skrbno raziskovanje zgodovine, dokumentiranje in  digitaliziranje kulturne dediščine. Ob stalni razstavi skupina v galeriji muzeja redno pripravlja tematske likovne, fotografske in muzejske razstave in s tem omogoča večjo dostopnost do kulturne dediščine. Z rednimi interaktivnimi ustvarjalnimi delavnicami za mlade tudi s pomočjo kulturne dediščine spodbuja k njihovi inovativnosti in ustvarjalnosti. Ustvarjalne rešitve in ideje predstavljajo na portalu »Center ustvarjalnosti FERRUM«.

Podjetje Štore Steel je z donacijami podprlo aktivnosti Slovenske poti kulture železa, razstavi Tri tisočletja železarstva na Slovenskem in Ko zapoje kovina, Tisočletja metalurgije na Slovenskem ter omogočilo promocijo dediščine kulture železa Štor v Sloveniji in v tujini – na Madžarskem, v Rusiji in Avstriji.  

Skrbnika Železarskega muzeja Štore, Štore Steel d.o.o. in Izobraževalni center Štore, se s podpisom Deklaracije o Železarskem muzeju Štore, zavezujeta, da bodo vsa bodoča ravnanja in namere z Železarskim muzejem Štore namenjena ohranitvi in bogatenju snovnein nesnovne vsebine muzeja v dobro skupnosti in dostopna javnosti.

 

DSC03148 DSC03139