170 LET PRIDOBITVE KONCESIJE ZA PROIZVODNJO ŽELEZA V ŠTORAH

Pred 170 leti se je pričela gradnja železarne v Štorah. 17. novembra 1850 je Ministrstvo za poljedelstvo in rudarstvo Avstrijske monarhije podelilo FRIEDRICHU BRUNU ANDRIEU Koncesijo za gradnjo pudlarne in valjarne v Štorah (po viru: Orožen Janko, Arzenšek, Štefan, Belej, Marjan in drugi …, Slovenske železarne, Železarna Štore, Zbornik, 1975, str. 5–12).

logo_muzej100px

 

skpz_150

 

 

 

 

 

V Štorah, kjer je FRIEDRICH BRUNO ANDRIEU postal prvi lastnik in začetnik za tiste čase sodobne tovarne, je kasneje nastala uspešna železarna, ki je spremenila kraj. Železarna Štore je bila na celjskem tudi prvo industrijsko podjetje(1850), sledili sta ji Cinkarna(1873) in Westnova tovarna emajlirane posode(1894).

F_B_Andrieu

 

FRIEDRICH BRUNO ANDRIEU                                              

(slika: privatna zbirka/last: dr. Johanes Andrieu,

Landhausgasse 7, 8010 Graz/Gradec

 

Podpis_Andrieu

Podpis F. B. Andrieu   (1812–1884) Celje, 23. junij 1850

(vir: Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne na Koroškem,

fond Mislinjska železarna, škatla 1)

 

Friedrich Bruno Andrieu je pomembno vplival na oblikovanje proizvodnih in poslovnih procesov v 19. stoletju, ki se nanašajo na železarsko proizvodnjo v raznih krajih tako v Sloveniji kot v Avstriji. Največji pečat je pustil v Štorah, Slovenija, in v kraju Bruck an der Mur, Avstrija. V obeh krajih je bil začetnik podjetniške ideje in ustanovitelj ter prvi lastnik tovarne. Kasneje so v teh krajih nastala zelo uspešna podjetja in ju spremenila. Pri teh spremembah je poglavitno vlogo odigrala industrija, ki je bila vodilna panoga, pospeševala je nastanek in razvoj drugih dejavnosti.

 

DSC06980 

 

 

 

Štore, konec 19. stoletja, hrani Železarski muzej Štore.

 

 

 

 

Store_steel_danes

 

 

 

 

Podjetje ŠTORE STEEL danes predstavlja enega izmed  uspešnih naslednikov Železarne Štore iz leta 1850.