Štore na starih razglednicah

Motivi Štor na starih razglednicah in fotografijah predstavljajo kraj od konca 19. stoletja do današnjih dni. Urbana podoba kraja se skozi čas spreminja, v obdobju, ko je fotografija postala dostopna ljudem, pa je lepo dokumentirana skozi številne urbane in tudi pokrajinske detajle. V prvi polovici 19. stoletja je bilo področje današnje Občine Štore še izrazito agrarno naselje z velikimi površinami njiv in travnikov. S prihodom Južne železnice 1849 in razvojem industrije po letu 1850 pa se kraj izrazito spremeni, posamezna območja se industrializirajo, nekatera pa postanejo bolj urbana. Rudarstvo in železarstvo sta v preteklosti igrala odločilno vlogo pri razvoju kraja. To se vidi tudi s posameznih razglednic in fotografij. Kraj postaja pomembno industrijsko središče, kar dokazuje za tiste čase tudi veliko število razglednic. Rudnik in kasneje nastanek železarne sta vplivala tudi na povečan dotok prebivalstva in delovne sile. Na razstavi je predstavljenih 39 starih fotografij in razglednic. Te so dokument omenjenega časa, povedo veliko o kraju, njegovi urbani podobi, razvoju industrije ter ne nazadnje tudi o življenju in delu krajanov. Vsaki razglednici so pridani podnapisi, ki opisujejo čas in mesto nastanka ter založnika in fotografa.

Avtorica razstave: Slavica Glavan, Železarski muzej Štore

Lektorica: Nina Križanec Rodica

Razglednice in fotografije: Železarski muzej Štore

                                           Muzej novejše zgodovine Celje

                                           Zasebne zbirke

Oblikovanje: Jana Špendl

Štore, november 2013

Štore na starih razglednicah