Teharje v tisočletju zgodovine

TEHARSKA KOSEŠKA SKUPNOST O nastanku teharske plemiške koseške skupnosti v zgodovinopisju ne najdemo pisnih dokazov, saj izvor in pojav kosezov na ozemlju današnje Slovenije do…

Teharje skozi čas

Teharje je zelo staro naselje. Kraj leži vhodno od mesta Celja, širi se od sotočja Hudine in vhodne Ložnice z Voglajno preko nizke terenske terase…

Znameniti Teharčani

Teharčani imajo bogato in pestro zgodovino, ki pa je žal premalo poznana in zapisana. Kdaj natančno so Teharčani pridobili plemiške pravice in svoboščine, ni znano,…

Razstavna galerija

V prostorih Železarskega muzeja deluje galerija, kjer predstavljamo tematske razstave s področja industrijske kulturne dediščine in druge fotografske, likovne in muzejske razstave. Razstave so tematsko…

Živel 1. maj – Živel praznik dela

Sodelovanju na pot Šest slovenskih muzejev, varuhov rudarske in železarske kulturne dediščine kot tudi dediščine slovenskega delavstva: Koroški pokrajinski muzej, Muzej Ravne na Koroškem, Gornjesavski…

Štore na starih razglednicah

Motivi Štor na starih razglednicah in fotografijah predstavljajo kraj od konca 19. stoletja do današnjih dni. Urbana podoba kraja se skozi čas spreminja, v obdobju,…

Krajevna bratovska skladnica

Štorsko rudniško podjetje Rudnik in železarna Štore (nem. Berg- und Hüttenwerk Store) je zaposlovalo poleg železarskih delavcev tudi rudarje v rudniku Pečovje, ki je delovalo…